Gjennomgang av Årsplanen 2021

Gjennomgang av Årsplanen 2021

31. desember 2021

17/28 = 60,7% gjennomført.

Diverse

 • Oftere skrive ned tanker/refleksjoner. Ukentlig. ❌ (startet bra i begynnelsen av året, men mistet interesse motivasjon og så falt det helt ut)
 • Etablere soverutiner (se kropp/fysisk) ✅ (selv om jeg fikk til månedsmålet burde dette målet operasjonaliseres bedre til neste år.)
 • Bli en bedre samtalepartner, lytte og reflektere over det som blir sagt. ✅ (føler at jeg har utviklet en større bevissthet rundt dette, men at dette målet må operasjonaliseres bedre til neste år.)

Studier / Profesjonell

 • Fullføre året med gode karakterer. ✅ (fornøyd per 31. des)
 • Skrive korte loggbøker i tritt med prosjekter i markdown. ❌ (Noe jeg ønsker å videreføre til neste år, men ønsker å gjøre dette for hånd i vanlig notatbok)
 • Publisere månedlig på personlig blogg -> minst 12 korte artikler ila året. ❌ (for høye forventinger til innlegg, neste år må hver post holdes så kort som mulig)
 • Lære data-wrangling og analyse i R. ✅ (det grunnleggende er på plass)
 • Lære data-visualisering i R. ✅ (det grunnleggende er på plass)
 • Anvende statistiske teknikker i R. ✅ (FE/RE modellering;  IV; RDD; DiD; Bayes - MCMC linear/binomial/Poisson)
 • Ha god oversikt over hvordan LaTex brukes til dokumentutforming. ✅ (tilegnet meg relativt gode kunnskaper i LaTex, kan bygges på ved behov)

Kunnskap / Selvstudier

 • Forbedre metodekunnskaper; liten-N design (case-studier, komparativt design og strategisk case-valg). ✅  (skrevet flere case-studie oppgaver med typical-, extreme- og MSSD design)
 • Få en innføring i kvantitativ metode (stor-N design). Gjennomføre en stor-N studie (kan også være en replikasjonsstudie).  ✅  (bedre oversikt over paneldatanalyse, quasi-eskperimentelle teknikker. Replsiert studie i STV402oD, jobber med egen analyse til master)
 • Forstå forskjeller mellom regimetyper (demokrati & autokrati) innen krig, klima, miljø og menneskerettigheter. ✅ (fått oversikt, men neste års mål må være mer presis om dette videreføres)
 • Overblikk Antroposcene-begrepet og Earth Systems Science. ✅ (fått oversikt)
 • Overblikk over introduksjon til Sosialantropologi. ❌
 • Overblikk over samfunnsgeografi; spesielt politisk geografi. ✅ (Fått god oversikt gjennom fag og egenlesing)
 • Ha god oversikt over sentrale temaer i internasjonal politikk. ✅

Språk / Litteratur

 • Jobbe med Nederlandsk - Høre ukentlig podcast, ringe fam. ❌ (ringt fam, men ikke hver uke. Lite podcast høring. Viderefør og forbedre.)
 • Overblikk viktige kinesiske forfattere og filosofer. ❌
 • Overblikk over historien til Roma. ✅ (history of rome pod + lest bøker)
 • Kinesiske gloser HSK4 ❌ (Taiwan gloser og HSK3, mangler fortsatt ord på HSK4)

Fysisk / Kropp / Helse

 • Endre soverutiner, anskaffe en god "default." ❌ (tror problemet her er at jeg ikke har bestemt meg for hva en god default er.)
 • Eksperiment: 1 mnd med fast sovetidspunkt.  ✅
 • 10 Pullups + ❌
 • Lag en månedlig treningsplan. ❌ (om noe så greide jeg 1 mnd uten sukker:)
 • Hold et snitt på 3 ganger i uka med fysisk aktivitet. ✅ / ❌ (startet bra, men systemtisk trening regimet brøt sammen rundt april/mai, men godkjent ettersom jeg har vært aktiv +1 time men på andre vis (gått turer feks.))
 • Lær å lage 3 nye matretter for hverdagslig sunn kost.  ✅ (jepp - lært mye nytt, mer enn 3, nye typer risotto, pasta og suppe)

Fotografi

 • Lage en bildeserie/kolleksjon fra tidlig 2020. ❌ (Taiwan serien må gjennomføres til neste år)
Show Comments