Årsplanen: 2021

(Oppdatert 2. April)

Diverse

 • Oftere skrive ned tanker/refleksjoner. Ukentlig.
 • Etablere soverutiner (se kropp/fysisk)
 • Bli en bedre samtalepartner, lytte og reflektere over det som blir sagt.

Studia / Profesjonell

 • Fullføre året med gode karakterer.
 • Skrive korte loggbøker i tritt med prosjekter i markdown.
 • Publisere månedlig på NoviAsia/Personlig blogg -> minst 12 korte artikler ila året.
 • Publisere på Asianettverket (Asiapunkt).
 • Lære data-wrangling og analyse i R.
 • Lære data-visualisering i R.
 • Anvende statistiske teknikker i R.
 • Ha god oversikt over hvordan LaTex brukes til dokumentutforming.

Kunnskap / Selvstudia

 • Forbedre metodekunnskaper; liten-N design (case-studier, komparativt design og strategisk case-valg).
 • Få en innføring i kvantitativ metode (stor-N design). Gjennomføre en stor-N studie (kan også være en replikasjonsstudie).
 • Forstå forskjeller mellom regimetyper (demokrati & autokrati) innen krig, klima, miljø og menneskerettigheter.
 • Overblikk Antroposcene-begrepet og Earth Systems Science.
 • Overblikk over introduksjon til Sosialantropologi.
 • Overblikk over samfunnsgeografi; spesielt politisk geografi (Les ferdig Geopolitics reader)
 • Ha god oversikt over sentrale temaer i kinesisk utenrikspolitikk på regional basis (Afrika, Europa, Amerika etc.)

Språk / Litteratur

 • Kinesisk HSK4
 • Jobbe med Nederlandsk - Høre ukentlig podcast, ringe fam.
 • Overblikk viktige kinesiske forfattere og filosofer.
 • Overblikk over historien til Roma/Romerske Republikken/Imperiet.

Fysisk / Kropp / Helse

 • Endre soverutiner, anskaffe en god "default."
 • Eksperiment: 1 mnd med fast sovetidspunkt.
 • 10 Pullups +
 • Lag en månedlig treningsplan.
 • Hold et snitt på 3 ganger i uka med fysisk aktivitet.
 • Lær å lage 3 nye matretter for hverdagslig sunn kost.

Fotografi

 • Prosessere bilder fra Taiwan - lage en serie/kolleksjon.

Show Comments